DÁTUM / NÉVNAP


TÁMOGATÓK

Perkátai kistermelők virtuális piaca
Tagai Réka

2431 Perkáta

Szőke Imre e.v.
2431 Perkáta
Dr. Baráth Károly u. 51/A
+36 (30) 378 5478
imre.szoke@hotmail.com

Oláh István
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Rózsa utca 97.
+36 (30) 313 1196
olahi76@gmail.com
Lakatos munkák,
Hegesztési munkák,
Gépek karbantartása

Sarok Mihály
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Bocskai István utca 18.
+36 (30) 315 4466
mihaly1113@gmail.com

Bógó Ferenc László
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Sport utca 52.

Ujfalusi Faipari Vállalkozás

GDPR Vigh György adatvédelmi tisztviselő DPO Perkáta Budapest

Corner virágüzlet Szabadegyháza Szabadság tér 8. Üzletház

PatikaPlus Gyógyszertár Dunaújváros Tesco

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta

PEGÁZ Kft. Perkáta

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Klíma- és villanyszerelés, napelem rendszerek telepítése Perkátán és környékén

A Perkáta Online az MTI hivatalos hírfelhasználója

legifotok.hu - Magyarország a magasból


ELÉRHETŐSÉG
KIEMELT HIRDETÉSEK

Szatmári Judit értékesítési vezető

B&D Kft - Dunaújváros

Suli-Soft-Design: a webes alkalmazások akadálymentesítője

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

József Attila Könyvtár Dunaújváros

IDŐJÁRÁS

Időkép perkátai időjárás

A GYŐRY KASTÉLY KIÁLLÍTÁSAI

A perkátai Győry kastélyról - nyitvatartás, belépőjegyek ára (fotó: Vigh György)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei képviselet

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

ELÜGY.HU Elektronikus Ügyintézési Portál Perkáta Nagyközség Önkormányzata

e-Papír

PROGRAMAJÁNLÓ

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza programja

KISTÉRSÉGI HONLAPOK

KISTÉRSÉGI ÚJSÁGOK

BLOGOK & FÓRUMOK

Kisboldogasszony római katolikus templom (Perkáta)

A település központjában álló templom a győri jezsuiták támogatásával épült 1757-ben, a kegyúr Győry család támogatásával 1775-1779 között szentélyét bővítették, ekkor épült tornya is (építész: Rieder János), a kegyúri család mellékhajókkal bővíttette 1914-1918 között (építész: Foerk Ernő).

A háromhajós templom érdekessége, hogy a nyugati homlokzat középtengelyében enyhe íves átmenettel, harangszintes, órapárkányos, összetett hagymasisakkal fedett középtorony, a mellékhajók lezárásában kétfelől lépcsős felépítésű kupolák magasodnak.

Forrás: http://wiki.utikonyvem.hu/

A barokkstílusú templom a település központjában egy nagy téren áll. Mellékhajói később épültek hozzá. Minden hónap harmadik szombatján görög katolikus Szent Liturgia is van, ellátja a dunaújvárosi görög katolikus parochia.

Műemléki védelem alatt áll 1633 törzsszámon és 3747 KÖH azonosítószámon.

Forrás: http://nagyvofely.hu/perkata/templomok

Pavlicsek Zsolt: ÉrtékeinkMár az Árpád-korban templom állt a Kőhalmi szőlőben (Szalasina). A XIII. században, a kunok betelepítése idején már kőtemplom van (a Thoman család birtoka a falu Kétpolkárt néven). A török idők előtt valószínűleg nem volt állandó plébános a faluban. Az 1600-as évek közepe táján rác telepesek szivárognak be. A török kiűzése után a község a győri jezsuita rend tulajdona lesz. A jelenlegi templom szentélye 1710 körül készült. A jezsuiták 1720-ban templomot emeltek, majd a Canonica Visitatis szerint 1721 nyárutó 21-én plébániát alapítottak. A hívek lelki gondozását először jezsuita szerzetesek, majd ferences atyák látták el. A templomhajót és tornyot gróf Radványi Ferenc kegyúr 1779-ben építtette. A lélekszámhoz viszonyítva kicsiny és keskeny templom nagyobbítását a kegyúr megígérte, az ígéretet minden utóda fenntartotta, de a tényleges bővítés - két oldalhajóval szélesítés, neobarokk stílusban - dédunokája Radványi Gróf Győry Teréz kegyúrnő nevéhez fűződik, hisz a költségeket teljes egészében ő fedezte. A perkátai plébános ez' időben Kéri Ferenc prépost volt (1903 és 1936 között), aki 1915-17. között a templombővítést irányította, felügyelte. 1927-ben történt a templom külső és belső tatarozása kegyúrnői finanszírozással.

A templom a II. világháború idején sok belövést, sérülést szenvedett, s a tornyot is meg kellett újítani. A felújítások már 1945-ben megkezdődtek (pl. tetőzet javítása), teljesen az 1947-es bérmálás ünnepére készülte el a templom rendbehozatala, mely P. Horváth Ferenc plébánoshoz köthető. 1965-ben újabb restaurálások és újítások történtek (pl. ekkor készült el az előtért leválasztó szélfogó üvegajtó, valamint 7 új belső templomablak). Ezen munkák dr. Pásthy Vilmos plébános működése alatt történtek, aki elkezdte az anyagiak gyűjtését az újbóli templomtatarozásra. Az épület külső és belső újravakolása-festése azonban már Tihanyi József plébános szervezőmunkáját dicséri, s Tihanyi atya valósította meg a padok fűtését, a villamos hálózat megújítását és még több, fontosabb épület karbantartó munkát (pl. részleges tetőjavítások). Sajnos, ma (1994-ben) újból rengeteg nagy anyagi áldozatokat igénylő munkák váltak szükségessé, melyekhez a gyűjtést az egyházközség megkezdte.

A templomkert bejáratánál homokkőből készült oszlopon a Szentháromság szobor látható, kopottasan, amit az 1843-as datálás tesz indokolttá. (?) A talapzat közelében bevésett felirat: „Föld lakója, minden ügyben nézz az égre, s élj üdvösen, így áld meg a sz. Háromság, mindörökké egy valóság 1843”.

A templomtéren bal oldalon áll a Gróf Győry Teréz kegyúrnő által emlékül állíttatott Immaculata (Szeplőtlen Szűzanya) carrarai fehér márvány szobor, mely 1935-ben emeltetett. Az ellentétes oldalon a Lourdes-i Szűz Mária barlangja és szobra. Ennek rövid története: Kéri Ferenc plébános 1925-ben Róma-Lourdes zarándokúton vett részt, melynek emlékére a hívők gyűjtést szerveztek, s abból építették. Az építmény megáldása 1927. augusztus 14-én történt meg.

A templom külső falán (jobb oldalon hátul a grófi kripta közelében) található a KALOT emléktáblája, melyet a II. világháború hősi halottjainak emlékére helyeztek be örök mementóul.

A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt templom (ünnepe szeptember 8.) belső területe 414 négyzetméter.

A templomban, az előtérben (kórus alatti rész), bal oldalon látható Tihanyi József plébános márvány emléktáblája, Szent Antal szobra, Assziszi Szent Ferenc sebhelyekkel szobor. Az előtér jobb oldalán látható P. Horváth Ferenc plébános emléktáblája, kisméretű Krisztust ábrázoló elsőáldozási emlékkép faldísszel övezve, kb. 110 cm magas kő szenteltvíz tartó, Nepomuki Szent János szobor.

A bal oldalhajóba érve láthatjuk a szentsír feletti színes üvegablakon Krisztus Veronika kendőjével. A szentsír oltár műkőből, az oltárkép a Czestochowai Boldogasszonyt ábrázolja. A bal oldalon Szent Flórián képe (sérült festmény), a jobb oldalon Szent Pilgrim képe.

A zárt, tölgyfából készült gyóntatószék felett Montepulcianói Szent Ágnes képe. A mellékoltáron lévő képen Szent Anna a kis Szűz Máriát tanítja. Fölötte az oltár része még Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor. Az oltár mellett faragott, üvegezett tárolóban prágai kis Jézuska szobor. Efölött egy ajándékba kapott Szűzanya kép, díszes keretben. Előrébb Paulai Szent Vincét ábrázoló olajkép, balról Szent Lujza, jobbról Labore Szent Katalin szobra. A kép fölött Lisieuxi Kis Szent Teréz mozaikképe. A bal oldalhajó elején egy imponáló nagy feszület látható.

A jobb oldalhajóban a következők láthatók: az I. világháború hősi halottjainak márvány emléktáblája 177 bevésett névvel. A grófnő készíttette, leleplezése 1925. október 11-én volt. Az emlék fölött Szent József halála című olajkép függ, melyet ismeretlen bécsi művész 1779-ben festett olasz eredetiről. A gyóntatószék melletti mellékoltáron a hétfájdalmas Szűzanya domborművi ábrázolása látható. Az oldalsó ajtó felett Kéri Ferenc plébános fekete emléktáblája. A jobb oldalhajó elülső részében látható a Jézus Szíve kép, a vörös márványból készült keresztelő kút, rajta Keresztelő Szent János Krisztust kereszteli, háttérben a leszálló Szentlélek galamb képében. A kút mögött a falon Mária kép ezüst szívvel.

Mindkét oldalhajóban megtalálhatóak a Stációképek (a Krisztus szenvedését bemutató képsorozat) beépített gipsz keretben.

A főhajóban leghátul a falnál (jobb oldalon) Jeanne d' Arc szobor látható, (más vélemények szerint Szent Imre herceget ábrázolja), két oldalt 12-12 padsor, négy egyházi zászlóval.

A Szentély elülső részén középen a szembemiséző oltár román fa-oltár, bal oldalon zöld-arany, barokk díszítésű, bibliai ihletésű kis képekkel ellátott szószék. Mellette életnagyságú aranyozott művészi faszobor, melynek címe: „A napba öltözött asszony”. Jobb oldalt a felolvasó állvány mögötti falon Gyertyaszentelő Boldogasszony festmény, keret nélkül (e kép volt régebben a főoltár képe).

A belső szentélyben középen az igen szép kivitelű, faragott és zöld színűre festett főoltár látható. Az oltárképet Takács István készítette, témája: a perkátaiak saját népviseletben fölajánlják a templomot az angyalok köréből csillagkoszorúzottan rájuk mosolygó Kisboldogasszonynak. Bal oldalt (sekrestye ajtó felett) márványtábla örökíti meg az építtető Radványi Gróf Győry Ferenc nevét és az 1779. évszámot, valamint dédunokáját a templombővítő kegyúrnő Radványi Gróf Győry Teréz nevét és a kötődő 1916. évszámot. Érdekesség, hogy a grófnő neve feletti címeren az oroszlán fejjel lefele van, ami azt jelenti, hogy Radványi Gróf Győry család kihalt (fiúágon, hisz a nevet ők vitték volna tovább).

E táblával szemben egy másik, jubileumi emléktábla latin nyelvű felirata hirdeti Magyarország 900 éves katolikus voltát 1000 és 1900 között.

A templom kriptájában, a többszöri illetéktelen behatolás eredményeképpen sajnos igen nagy kuszaság, az ott nyugvók megállapítása is a jövő feladata.

Az oratórium feljárójában látható egy 1957-ben Kövesdy-Nagy által szignált olajkép, valamint egy kálvária keresztkép.

Az orgona 12 regiszteres, 2 manuálos 672 síppal működő Angszter mű. Természetesen különféle szent edények, egyházi ruhák, szertartás könyvek, gyertyatartók és egyéb kellékek is megtalálhatóak templomunkban.

Említésre méltó a toronyóra, fertályos ütőszerkezettel, sajnos nem működik. 2 harangunk van, 57 illetve 232 kg súllyal.

Megemlítendő még a Lourdesi barlang mellett álló Árpád-kori kőoszlop, mely valószínűleg a Szőlőhegyi templom részét képezte a távoli múltban.

Forrás: Perkátai Hírek, 1994. április, 10. oldal - Pavlicsek Zsolt tanító, hitoktató: Értékeink - A perkátai római katolikus templom rövid története és értékei

Római katolikus templom Perkáta

Készítette: legifotok.hu - Somogyi-Tóth Dániel
Jogtulajdonos: Vigh György

Római katolikus templom Perkáta

A légifotót a Civertan Bt. készítette.

Római katolikus templom Perkáta

A fenti fénykép Barosi Mihály munkája.


Római katolikus templom Perkáta

Római katolikus templom Perkáta

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetet mondok a dunaújvárosi József Attila Könyvtárnak az oldal elkészítésében nyújtott segítségéért!

József Attila Könyvtár Dunaújváros


Ez egy ingyenes Dreamweaver sablon, amelyet a JustDreamweaver.com készített.

Impresszum      Hasznos linkek      Linkcsere feltételei      Adatkezelési tájékoztató

eXTReMe Tracker